Informace o mě

Po úspěšném pěti a půlletém studiu Fakulty dopravní na ČVUT v Praze jsem se ve svém životě již po několikáté přestěhoval a usídlil se v Ostravě, resp. v její blízkosti. Nevím, zda tomu pomohla má desetiměsíční půlúvazková praxe v Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, ale byl jsem přijat do Dopravně inženýrské kanceláře, později Oddělení dopravního inženýrství společnosti Ostravské komunikace, a.s., kde pracuji dosud.

Mým neoficiálním zaměřením je cyklistická doprava a BESIP. V Ostravě naleznete již několik mnou navržených drobných úprav, na kterých jsem se podílel především v prvním stupni - studii. Jsem např. hrdý na prosazení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na ul. Polanecká a následnou krátkou cyklistickou stezku mezi ul. Polanecká a "stará" Polanecká, kudy vede mezinárodní cyklistická trasa č. 5 "Jantarová stezka". V oblasti BESIP mám např. na starosti sekretariát Aktivu BESIP, pracovní skupiny při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. 


Historie Projektu-RKO

Projekt-RKO začal původně jako legrace ukázat, že i v Ostravě lze jezdit po městě na kole a toto kolo stejně jako v západoevropských velkoměstech nechávat zamčené na ulici. Postupem času si Projekt-RKO vytýčil tři hlavní cíle:

  • dokázat, že po Ostravě lze jezdit na kole
  • dokázat, že používání kola je v městském provozu bezpečné
  • dokázat, že za určitých podmínek to není na ulicích z pohledu vandalů a zlodějů tak nebezpečné, jak se tvrdí

Ze značky Projekt-RKO se nakonec stala značka, kterou používám a budu použivat pro veškerou svou mimopracovní činnost v oblasti dopravního inženýrství.   


Kontakt

Josef Laža